Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 1908


Ο κατάλογος που βλέπεται είναι έκδοσης 1908 στο Παρίσι του οίκου JULES BERNICHON.
Περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις από το 1840 μέχρι το 1900 σε 1312 σελίδες.


Ενδεικτικά δυο σελίδες από την παρουσίαση της Ελλάδας.
Ένα συλλεκτικό κομμάτι με ανύπαρκτα σήμερα κράτη και άγνωστες για τους πολλούς ονομασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: